Politica de confidențialitate

1. Intrare

Italpouf.ro („Magazinul online”) respectă confidențialitatea și protejarea datelor personale ale clienților săi și urmărește aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a proteja aceste date.

 1. Colectarea și prelucrarea datelor personale

2.1. Datele personale colectate

Magazinul online poate colecta și prelucra următoarele categorii de date personale:

 • Nume, prenume și adresă de e-mail;
 • Adresă de livrare;
 • Numărul de telefon;
 • Adresa IP;
 • Informații despre preferințele și interesele clienților în ceea ce privește produsele comercializate.

2.2. Scopul colectării și prelucrării datelor personale

Datele personale colectate de Magazinul online sunt utilizate în principal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de produse și servicii clienților, inclusiv procesarea și livrarea comenzilor;
 • Înregistrarea și gestiunea contului de client;
 • Comunicarea cu clienții cu privire la starea comenzii și orice alte probleme legate de aceasta;
 • Personalizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite de Magazinul online;
 • Analiza preferințelor și intereselor clienților în ceea ce privește produsele comercializate.

2.3. Baza legală a prelucrării datelor personale

Colectarea și prelucrarea datelor personale de către Magazinul online se realizează pe baza următoarelor baze legale:

 • Îndeplinirea contractului încheiat cu clienții (de exemplu, furnizarea de produse și servicii clienților);
 • Respectarea obligațiilor legale (de exemplu, în ceea ce privește facturarea și evidența contabilă);
 • Interesul legitim al Magazinului online în îmbunătățirea serviciilor oferite, personalizarea acestora și analiza preferințelor și intereselor clienților.
 1. Dezvăluirea datelor personale

3.1. Destinatarii datelor personale

Datele personale colectate de Magazinul online pot fi dezvăluite următorilor destinatari:

 • Furnizori de servicii de livrare, în scopul procesării și livrării comenzilor;
 • Furnizori de servicii de plată, în scopul procesării plăților efectuate de clienți;
 • Furnizori de servicii de procesare a datelor, în scopul îmbunătățirii și personalizării serviciilor oferite;
 • Autorități publice, în conformitate cu obligațiile legale

3.2. Transferul datelor personale în afara UE/SEE

Magazinul online poate transfera datele personale colectate în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE) în următoarele situații:

 • Pentru procesarea plăților, către furnizori de servicii de plată din afara UE/SEE;
 • Pentru gestionarea contului de client sau pentru analiza preferințelor și intereselor clienților, către furnizori de servicii de procesare a datelor din afara UE/SEE.

În aceste cazuri, Magazinul online va lua toate măsurile necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor personale transferate, inclusiv încheierea unor clauze contractuale standard sau a altor mecanisme de transfer adecvate.

 1. Durata stocării datelor personale

Datele personale colectate de Magazinul online vor fi stocate doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 1. Drepturile utilizatorilor

Clienții au următoarele drepturi cu privire la datele personale colectate și prelucrate de Magazinul online:

 • Dreptul de acces: dreptul de a solicita informații cu privire la datele personale colectate și prelucrate de Magazinul online;
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita corectarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete;
 • Dreptul la ștergere: dreptul de a solicita ștergerea datelor personale în anumite condiții (de exemplu, atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor personale în anumite condiții (de exemplu, în cazul în care utilizatorul contestă exactitatea datelor personale);
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita transferul datelor personale către un alt operator în anumite condiții;
 • Dreptul la opoziție: dreptul de a se opune prelucrării datelor personale în anumite condiții (de exemplu, în cazul în care prelucrarea se bazează pe interesul legitim al Magazinului online);
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate: dreptul de a nu fi supus unei decizii care produce efecte juridice sau afectează semnificativ utilizatorul, adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor personale.
 1. Securitatea datelor personale

Magazinul online ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele personale colectate împotriva accesului neautorizat, utilizării sau dez văluirii neautorizate, divulgării, modificării sau distrugerii. Aceste măsuri includ, printre altele, utilizarea de firewalls, criptare a datelor și controlul accesului fizic la sistemele care stochează datele personale.

Magazinul online colaborează numai cu furnizori de servicii care oferă garanții adecvate cu privire la măsurile de securitate și protecție a datelor personale. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să fie conștienți că nicio metodă de transmitere a datelor prin internet sau de stocare electronică nu este complet sigură și că există întotdeauna un risc de acces neautorizat.

 1. Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la prezentul Document de Politică de Confidențialitate sau cu privire la modul în care Magazinul online colectează și prelucrează datele personale, utilizatorii sunt invitați să contacteze Magazinul online la adresa de e-mail [adresa de e-mail].

 1. Modificări ale Documentului de Politică de Confidențialitate

Magazinul online își rezervă dreptul de a modifica prezentul Document de Politică de Confidențialitate, în orice moment, în urma unei notificări prealabile către utilizatori sau fără notificare prealabilă, în cazul în care modificările sunt considerate minore. Utilizatorii vor fi informați cu privire la orice modificare substanțială a Documentului de Politică de Confidențialitate și li se va solicita consimțământul în mod explicit, dacă acest lucru este necesar în conformitate cu prevederile legale aplicabile.