REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE

§1 Dispoziții generale

 1. Magazinul online "italpouf.ro" (denumit în continuare "Magazinul") este gestionat de către Personeo Sp. z o.o. cu sediul în Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 7/17, 33-300, Polonia, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul KRS 0000592494, cod unic de identificare fiscală PL7343529933, (denumită în continuare "Societatea").

 2. Prezentul regulament stabilește condițiile de utilizare a Magazinului de către clienți (denumiți în continuare "Clienți" sau "Utilizatori"), precum și drepturile și obligațiile Societății.

§2 Produse și servicii oferite

 1. Magazinul oferă clienților săi posibilitatea de a achiziționa produse și servicii prin intermediul platformei online italpouf.ro.

 2. Produsele și serviciile oferite de Magazin sunt prezentate în detaliu pe paginile corespunzătoare din site, precum și în ofertele comerciale trimise clienților.

 3. Prețurile produselor și serviciilor sunt indicate în moneda națională și includ TVA.

§3 Plasarea comenzii și finalizarea contractului

 1. Plasarea comenzii se face prin completarea formularului online și transmiterea acestuia către Magazin.

 2. Prin trimiterea comenzii, Utilizatorul confirmă că este de acord cu prezentul regulament, precum și cu prelucrarea datelor personale conform politicii de confidențialitate a Magazinului.

 3. Societatea va confirma primirea comenzii prin e-mail, iar contractul va fi considerat încheiat la momentul primirii acestei confirmări.

 4. Comenzile vor fi onorate în limita stocului disponibil sau în condițiile indicate în ofertele comerciale trimise clienților.

§4 Plata

 1. Plata produselor și serviciilor se poate efectua prin metodele indicate pe site-ul Magazinului.

 2. Dacă nu se specifică altfel, prețurile produselor și serviciilor includ toate taxele și comisioanele aplicabile.

 3. Plata se consideră efectuată în momentul primirii confirmării de plată de către Societate.

§5 Livrarea

 1. Livrarea produselor se va face în termenul indicat în pagina corespunzătoare din site, sau în condițiile convenite cu clientul.

 2. Costurile de livrare sunt suportate de client, dacă nu se specifică altfel.

 3. Riscul pierderii sau deteriorării produselor trece la client la momentul primirii acestora.

§6 Dreptul de retragere

 1. Conform legislației în vigoare, clientul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat cu Societatea, fără a fi nevoit să ofere motive și fără a suporta costuri suplimentare, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor.

 2. În cazul exercitării dreptului de retragere, clientul va trimite o notificare în acest sens la adresa de e-mail indicată pe site-ul Magazinului.

 3. Produsele trebuie returnate în termen de 14 zile calendaristice de la notificarea de retragere, în ambalajul original, cu toate accesoriile și documentele incluse.

 4. Societatea va rambursa contravaloarea produselor în termen de 14 zile calendaristice de la primirea notificării de retragere, prin aceleași metode de plată utilizate de către client la achiziționarea produselor.

§7 Garanția

 1. Produsele comercializate de către Societate beneficiază de garanția oferită de producător, conform legii.

 2. Garanția se acordă în condițiile și termenii specificați în certificatele de garanție care însoțesc produsele.

§8 Protecția datelor cu caracter personal

 1. Societatea se angajează să respecte prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) și ale legislației naționale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 2. Datele cu caracter personal ale clienților vor fi prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu aceștia, precum și în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite.

 3. Clientul are dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare și portabilitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către Societate.

 4. Pentru exercitarea drepturilor sale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, clientul poate trimite o cerere scrisă la adresa de e-mail indicată pe site-ul Magazinului.

§9 Litigii

1. Eventualele litigii aparute intre Client si Societate in legatura cu contractul incheiat se vor solutiona pe cale amiabila, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisa a litigiului.

2. In cazul in care litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila, acesta va fi solutionat de instantele judecatoresti competente pentru Societate.

§10 Dispoziții finale

 1. Prezentul regulament poate fi modificat de către Societate, fără notificare prealabilă a Utilizatorilor.

 2. Utilizatorii vor fi informați despre eventualele modificări ale regulamentului prin publicarea acestora pe site-ul Magazinului.

 3. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului regulament este considerată nevalidă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale regulamentului.

 4. Neîndeplinirea de către Societate a oricărei obligații prevăzute de prezentul regulament nu va fi considerată o renunțare la aceasta și nu va afecta dreptul Societății de a solicita ulterior îndeplinirea acesteia.

 5. Prezentul regulament și contractul încheiat cu clienții se supun legislației române în vigoare.

 6. Orice informație sau notificare referitoare la Magazinul online italpouf.ro poate fi transmisă prin intermediul adresei de e-mail indicată pe site-ul Magazinului.

 7. Pentru orice nelămurire sau problemă referitoare la Magazinul online italpouf.ro, clienții pot contacta Societatea prin intermediul adresei de e-mail indicată pe site-ul Magazinului sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul Magazinului.